Triều Tiên có một mạng lưới nhà hàng ở nước ngoài để đem về ngoại tệ mạnh cho chính quyền Bình Nhưỡng.