Theo thông tin tại Đại hội đồng cổ đông năm nay (23.6), Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) sẽ tiếp tục dồn sức cho mảng chủ chốt là ngành trồng cây ăn trái.