3 kịch bản dành cho đồng Euro sau cuộc bầu cử tại Pháp; Masan khẳng định không bán mỏ Núi Pháo, tìm đối tác cùng phát triển; ODA từ Nhật Bản sẽ giảm trong năm nay; Nhật Bản nỗ lực duy trì các thỏa thuận đạt được của TPP-12