Tại Nam Định, hiện còn hàng loạt dự án lớn đang đình trệ, gây lãng phí và bức xúc cho người dân.