Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù cho thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận, tỉnh Lâm Đồng.