Trao đổi với BizLIVE, các chuyên gia chứng khoán cho rằng thị trường chứng khoán đang trong quá trình tạo "đáy".