Theo ông Nguyễn Đức Tài, 30-50 cửa hàng bán lẻ thực phẩm tươi sống và ngành hàng tiêu dùng sẽ được mở mới hoàn toàn và dự kiến tháng 11 cuối năm nay sẽ bắt đầu khai trương.