Dự báo thị trường trái phiếu sẽ còn thu hút được sự quan tâm của NĐT với sự hình thành của thị trường trái phiếu phái sinh.