Ngày 10/6/2016, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEM lần thứ 12 (ASEM FinMM12) với chủ đề “Đối tác để kết nối thịnh vượng Á - Âu” được tổ chức tại Ulan Bator, Mông Cổ.