Chúng ta thường quan niệm vòng tuần hoàn nước là một quá trình diễn ra trên mặt đất: Nước mưa rơi xuống đất, bay hơi tạo thành mây, sau đó tích tụ để rồi lại biến thành mưa rơi xuống lần nữa. Thực ra đó chỉ là phần nổi của một tảng băng khổng lồ.