Bản thân chính phủ Mỹ cho đến nay không hề muốn can thiệp thô bạo vào tỷ giá đồng USD. Ở thời điểm tháng Năm, đồng USD được định giá cao hơn thực tế đến 8%.