Đảng Liên minh Quốc gia vì dân chủ đối lập (NLD) do bà Aung San Suu Kyi dẫn đầu đang đến rất gần với chiến thắng, tuy nhiên bản thân bà Suu Kyi không thể trở thành tổng thống vì những ràng buộc của hiến pháp. Vậy câu hỏi được đặt ra là ai sẽ là tổng thống của Myanmar?