Chứng khoán VN đã hồi phục phần nào kể từ mức đáy sau khi giảm mạnh liên tiếp do TQ phá giá tiền tệ. Trong bối cảnh như vậy, chiến thắng sẽ thuộc về các nhà đầu tư may mắn nắm giữ những cổ phiếu đi ngược xu hướng chung.