Lấy doanh nghiệp là trung tâm đổi mới, công khai minh bạch nghiên cứu là hai trong số những điều mà Phó thủ tướng Vũ Đức Đam mong mỏi Bộ trưởng Chu Ngọc Anh thực hiện trong thời gian tới.