Danh sách 5 công ty này bao gồm: Công ty CP SX&TM Đại An Tín, Công ty TNHH Vimark, Công ty SX thuốc thú y Khoa Nguyên, Công ty TNHH thuốc thú y- thủy sản Cường Phát, Công ty TNHH CPTM và SX Bắc Âu Mỹ.