Chiến thuật không tăng vốn, tập trung ngành nghề kinh doanh chính, không vay nợ...giúp Bến Xe Miền Tây đạt tỷ suất lợi nhuận trên vốn cao. Tuy nhiên, bí quyết riêng có khác mới là mấu chốt giúp công ty giữ vị thế suốt nhiều năm liền.