Giá cổ phiếu, hàng hóa và tiền tệ đều lao dốc mạnh. Thậm chí mức tăng của thị trường trái phiếu cũng dễ dàng bị “thổi bay” vì lạm phát (dù ở mức thấp).