Trong quá trình hoạt động của hai sở Giao dịch chứng khoán đã có khá nhiều con số nổi bật phản ánh sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Việt Nam trong quãng đường 20 năm phát triển.