Danh sách 10 tỷ phú có tài sản ròng tăng mạnh nhất 2015, theo xếp hạng Bloomberg Billionaires Index...