Riêng Thụy Sĩ có tới 2 thành phố lọt vào danh sách.